Basic Concepts - Bulgarian Version - 2011

Basic Concepts of Infection Control

Bulgarian Version

The publication of this book was made possible by the Bulgarian Association for Prevention and Infection Control [BulNoso]. The International Federation of Infection Control is extremely grateful for their support Bulnozologo

 

Title Chapter
1. Безопасност на пациента Download in PDF Format

940 KB

2. Oрганизационна структура Download in PDF Format

739 KB

3. Епидемиология на инфекциите свързани с медицинското обслужване Download in PDF Format

964 KB

7. За ролята на микробиологичната лаборатория Download in PDF Format

1 MB

14. Майчино и детско здраве Download in PDF Format

929 KB

15. Превенция на инфекциите на хирургичното място Download in PDF Format

907 KB

16. Превенция на инфекциите на долните дихателни пътища Download in PDF Format

800 KB

17. Превенция на инфекции, свързани със съдови катетри Download in PDF Format

858 KB

18. Превенция на катетър-асоциирани инфекции на уринарния тракт Download in PDF Format

749 KB

20. Превенция на кръвнопреносимите инфекции Download in PDF Format

604 KB

21. Професионални здравни рискове Download in PDF Format

928 KB